Kelahiran Yesus adalah Untuk Mengunjungi dan Membebaskan Kita Semua yang Telah Dipilih Allah Menjadi Anak- Anak-Nya

(Merenung Sejenak 25 Desember
Minggu Hari Raya Natal, Selamat Hari Raya Natal)

Urita.ID, O betapa indah kelihatan dari puncak bukit bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan kabar baik; yang mengabar-kan berita selamat dan berkata..”Allah-Mu menraja!”..Bergembiralah, bersorak sorailah bersama sama, hai reruntuhan Yerusalem. Tuhan telah menghibur umat-Nya..Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
(Yes 52:7-10)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan karya karya yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang Kudus. (Mzm 98:1)

Saudara saudara..pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan pengantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.. Dialah cahaya kemuliaan Allah..gambar wujud Allah..setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar ditempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada para malaikat..(Ibr 1:1-6)

Pada mulanya adalah firman; Firman itu bersama sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah..Segala sesuatu di jadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi..Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes..Ia sendiri bukan terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia..tetapi dunia tidak mengenal-Nya..semua orang yang menerima Dia di beri-Nya kuasa menjadi anak anak Allah.. Firman itu telah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan-Nya (Yoh 1:1-18)

Orang orang Yahudi dalam mencari keselamatan, telah dikecewakan oleh para raja yang memimpin mereka. Tapi mereka yakin Tuhanlah Raja dan penyelamat mereka. Keyakinan mereka terpenuhi dengan lahirnya Sang Sabda menjadi Manusia, yaitu Yesus Kristus, Terang kemuliaan Allah yang sesungguh nya dan sebagai gambar wujud Allah. Dan ketika mengantar Yesus Kristus ke dunia, Allah berkata, “Semua malaikat Allah harus menyembah Dia”.

Saudara/i ku, dengan kelahiran Yesus, Sang Firman yang telah menjadi Manusia, dunia mengalami perubahan besar. Dimana dunia sebelumnya dipenuhi oleh kesalahan dan dosa umat manusia, dengan kelahiran Yesus, dosa dan kesalahan manusia, termasuk kita semua, ditebus dan diselamatkan oleh-Nya.

Kelahiran Yesus adalah untuk mengunjungi dan membebaskan kita semua yang telah dipilih Allah menjadi anak anak-Nya. Membebaskan kita semua dari sikap iri hati, dendam, benci, munafik dan perbuatan yang jahat lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis; “Inilah Dia yang kumasudkan ketika aku berkata: Kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.”

Allah sendiri datang dengan perantara Yesus, Putra-Nya dan tinggal di tengah tengah kita. Yesus datang melihat semua pergumulan, penderitaan dan semua tantangan dalam hidup kita dengan membagikan sukacita, kabahagian dan keselamatan kepada kita semua. Dan Yesus Kristus sebagai Putera Bapa, juga memberitahu kepada kita, bahwa hati Bapa dipenuhi dengan belas kasih kepada semua orang.

Maka hendaknya hati kita pun dipenuhi dengan belas kasih kepada keluarga, komunitas dan sesama, terutama bagi yang menderita dan berkekurangan, sehingga damai sejahtera dan sukacita Natal dinikmati banyak orang.

Marilah kita rayakan Natal dengan sederhana namun hati tetap penuh sukacita dan diiringi dengan sorak sorai di hadapan Tuhan, karena Dia sudah datang di tengah tengah kita dan tinggal di dalam hati kita semua. Dimana; “Hari ini, cahaya gemilang turun ke dunia, dan fajar suci menyinari kita; Marilah kita menyembah Tuhan.”

Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau memperbaharuhi ya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam kelahiran Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami semua. Dan kuatkanlah iman dan pengharapan kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Amin

Selamat Merayakan Hari Natal dan Beribadat.
Tuhan Yesus Memberkati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *